Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 10 (4 marca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

TAK, PANIE

Jezu, Boże i Zbawicielu mój, stałeś się Człowiekiem – Synem Maryi, aby pokazać nam, jak żyć i wspomagać nas w dążeniu do Ojca, który jest w niebie.
Pozwoliłeś się kusić chlebem, obietnicą władzy i czynienia cudów. Dlaczego nie samym chlebem żyje człowiek? Bo to nie wystarczy, bo jest jeszcze Chleb Życia Wiecznego – Jezus Chrystus. Jeżeli nie będziemy łaknąć i spożywać tego Chleba, będziemy głodni na wieki.
Jezu, pozwoliłeś się kusić perspektywą władzy i bogactwa, które miałeś otrzymać za cenę oddania hołdu szatanowi, za pokłon biblijnemu cielcowi ze złota. Zapomnijcie o Bogu, o przykazaniach, o Ewangelii, o Kościele, a będziecie bogaci, będziecie mogli używać dóbr tego świata – taką ofertę składa nam dzisiejszy świat. Tego uczą nas media, zachęcając, aby żyć bez Boga.
Panie, pomóż mi, abym pamiętał o Tobie. Zbawicielu mój, odrzuciłeś pokusę, aby aniołowie nosili Cię na rękach. Tymczasem ja oczekuję cudów w gospodarce, w społecznych przemianach. Szukam sensacji w Kościele, w polityce, w życiu. Tak trudno mi zachować wiarę, tradycję, katolicki obyczaj. Spraw, Panie, abym pokusom umiał mówić „nie”, a Tobie – jak Maryja – zawsze mówił „tak”.

o. Jerzy Tomziński – paulin

Diabeł kusząc na pustyni Jezusa rzekł:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».

(Łk 4,3)