Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 7 (11 lutego 2001)

Wprowadzenie do liturgii

Zielone drzewo albo suchy krzak

Dzisiejsza liturgia porusza podstawowe zagadnienia chrześcijaństwa, tak pod względem doktrynalnym (wiara w zmartwychwstanie Chrystusa), jak i moralnym („Błogosławieństwa” i „Przekleństwa” są podstawowym kodeksem postępowania Jezusowego ucznia - Ewangelia). Ponieważ Chrystus Zmartwychwstał, nie „tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy” (1 Kor 15,19). Dlatego nasza nadzieja nie jest kurczowo uczepiona bogactwa, sytości, radości tego świata. Uczeń Jezusa rozumie, że problem szczęścia sięga daleko poza doczesny horyzont, i że ubóstwo, głód, płacz i doświadczenie nienawiści od bliźnich nie są znakami życiowej porażki ani ostatecznego nieszczęścia. Zmartwychwstanie Chrystusa przewartościowało hierarchię ziemskich wartości i wyłącznie ludzkie - jako niepełne - rozumienie opozycji „błogosławiony - przeklęty”.
Dzisiaj słowo Boże domaga się od nas ostatecznego wyboru. Zasadnicze pytanie brzmi: czy sądzimy, że wystarczamy sami sobie, czy też rozumiemy, że swoje istnienie i szczęście zawdzięczamy Bogu Stwórcy i Zbawicielowi?
Albo - albo. Od dokonanego wyboru zależy przecież wszystko w naszym życiu.

ks. Jerzy Szymik

Jezus mówi: „Błogosławieni jesteście wy,
ubodzy (…). Biada wam, bogaczom, (…) bo
odebraliście już pociechę waszą”.

(por. Łk 6,20.24)