Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 6 (4 lutego 2001)

Wprowadzenie do liturgii

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

Słowo Boże napawa nadzieją i jest dla każdego radosną nowiną. Pan prosi prostego rybaka – Piotra, aby mógł wejść na jego łódź i głosić z niej słowo Boże. Po wygłoszeniu nauki Jezus prosi Piotra: Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. Piotr zaufał słowu Pana i nie zawiódł się. Owocem posłuszeństwa Słowu był obfity połów.
Bóg przez wieki historii zbawienia powołuje ludzi, zapraszając, aby stali się Jego głosem, Jego dłońmi, by kochali tak jak On.
Izajasz po spotkaniu z Bogiem wołał: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach… Święty Paweł natomiast pisał: Jestem (…) niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. A Piotr powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Pan jednak mówi do niego i do nas: Nie bój się, wypłyń na głębię! To ja daję siłę i moc, zaufaj Mi!
Ciężko nam czasami uwierzyć, że Pan zaprasza nas, aby wypłynąć na głębię. Czy warto nadal bezowocnie dryfować przy brzegu, a może posłuchać Tego, który nie przeraża się naszą słabością, lecz daje łaskę, aby słabość przemienić w wielkość i pokorę, a bezowocny trud – w radość z zebranych owoców?

ks. Bogusław Laskowski – paulista

Jezus rzekł do Piotra:
«Wypłyń na głębię
i zarzućcie sieci na połów!»

(Łk 5,4)