Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELLA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 5 (28 stycznia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ ISTOTĘ CZŁOWIEKA

Mieszkańcy Nazaretu patrzą na Jezusa Chrystusa przez pryzmat relacji rodzinnych, statusu społecznego, pochodzenia. Nawet wobec oczywistych znaków nadzwyczajności i cudowności, jakich dokonał – przeczą im, odrzucają cały wymiar misterium.
O tym, że ten wymiar istnieje, przypomina nam prorok Jeremiasz. Odsłania bogactwo i radosną – choć przejmującą – tajemnicę udziału Boga w ludzkim życiu od zarania, od zaistnienia, a nawet przed zaistnieniem: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1, 5).
Każde z tych słów podkreśla cudowne działanie Boga. Każde dotyczy osoby ludzkiej i sprawia, że – jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II – „w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby”.
Sięganie do naszego osobistego genesis, do pra-początków, które są w Bogu, odsłania działanie Boga Stwórcy, które jest ponad ludzkim rozumem. Pozwala też pojąć, że jedynym kluczem do zrozumienia człowieka jest miłość. Bez niej – trzeba sobie powiedzieć cytując św. Pawła Apostoła: „byłbym niczym” (1 Kor 13, 2).

ks. Paweł Bortkiewicz – chrystusowiec

W Nazarecie Żydzi chcieli strącić Jezusa z góry,
lecz On przeszedłszy pośród nich oddalił się.

(por. Łk 4,21-30)