Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 4 (21 stycznia 2001)

Katecheza

„Panie, do kogo pójdziemy?”

Te słowa św. Piotra oddają rozterkę zagubionych ludzi przełomu wieków. „Do kogo?” – brzmi w tym pytaniu usilne pragnienie odnalezienia źródła prawdy. „Do kogo?” – pyta na skrzyżowaniu tysiąca dróg współczesny Piotr, poszukujący tej jedynej drogi, prowadzącej do wypełnienia sensu ludzkiego istnienia. „Do kogo?” Kto wyzwoli życie spod panowania wszechobecnej śmierci? I tak, czasem popełniając błędy, człowiek niecierpliwie wypatruje wiarygodnego mistrza i przewodnika na nowe tysiąclecie.
Na szczęście nie jest to trud daremny! Mamy Mistrza, który zna i rozumie ludzkie dzieje, bo był u ich początków. Jest wśród nas Przewodnik, który stał się EmmanuelemBogiem z nami, i który spełnia swą obietnicę, że pozostanie z nami do końca świata (por. Mt 28, 20), a więc i w trzecim tysiącleciu. Jezus Chrystus! Kroczy z nami realny i zawsze obecny – powszedni w eucharystycznym Chlebie. On jest Prawdą, Drogą i Życiem (J 14, 6) – wszystkim, za czym tęskni człowiek.
Pozwólmy, aby nowy wiek i nowe tysiąclecie zrodziło się w Jezusie – Hostii. Niech światło płynące z Eucharystii wyznaczy kierunek ludzkim pragnieniom i dążeniom. Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, sprawowane na przełomie wieków, będą najlepszym początkiem nowej epoki.
Do kogóż więc pójdziemy? Boski Mistrz zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia”(Mt 11, 28; J 14, 6; Ap 21, 6).

ks. Bogusław Zeman – paulista