Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 4 (21 stycznia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

JAKA JEST TWOJA EWANGELIA?

Wdzięczni Bogu za dar udziału w radości poranka nowego roku, wieku i tysiąclecia, w bardziej szczególny niż zwykle sposób otwieramy się na potrzebę rodzinnej bliskości i jedności; w niej zaś, wzajemnego dzielenia bogactwa jedyności i niepowtarzalności przeżyć, doświadczeń i nadziei każdego z nas. Warto te chwile ocalić od zapomnienia, są bowiem doświadczeniem najbardziej właściwej dla ludzkiego rozwoju atmosfery rodzinności.
Ta z kolei zachęca nas dziś, by dołączyć do grona owych „wielu”, którzy starali się „ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas” (Łk 1, 1).
Zaproszeni wyznaniem św. Łukasza spróbujmy dać odpowiedź na pytanie o Ewangelię głoszoną przez każdego z nas. Jaka ona jest i jaką niesie radość? Jaka jest jej czytelność? Czy ją w ogóle głosimy? Co wnosimy w nowy wiek? Pyta nas o to Chrystus, Kościół, nasza rodzina, własne sumienie…
Wracajmy do początków, do naszej Galilei, „by zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil (…)” (Łk 1, 3). Komunia z rodzinnym Kościołem w dzisiejszej Eucharystii niech nas umocni i ośmieli do podjęcia trudu odpowiedzi na zaproszenie Ewangelisty.

ks. Jan Kleszcz

Jezus rozwinąwszy księgę proroka Izajasza,
natrafił na miejsce, gdzie było o Nim napisane.

(por. Łk 4,17)