Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 3 (14 stycznia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG KOCHA SWÓJ LUD

Dzieło Stworzenia i Odkupienia wyraża miłość Boga do człowieka. Bóg posługuje się obrazem, znakiem, aby współczesny człowiek odczytał Jego przesłanie. W najdoskonalszy sposób Bóg objawił miłość swą w Jezusie. Jakże bliski człowieka staje się Zbawiciel. Ta Boska działalność Chrystusa nie pomija udziału człowieka. W osobie Maryi – naszej Orędowniczki, i tych, którzy biorą czynny udział w pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej, „Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (2 Tes 2, 14). Kościół staje się wspólnotą osób, które wraz z Jezusem doświadczają miłości Ojca dzięki Duchowi Świętemu, który „udziela każdemu tak, jak chce” (por. 1 Kor 12, 11). Jakże wdzięczni jesteśmy Ojcu za taką łaskę. Sprawowanie Eucharystii i życie jej treścią staje się istotą naszego życia. „Niech ta wielka tajemnica wiary przemienia się teraz w służbę człowiekowi, szczególnie temu najmniejszemu. Idźmy z Chrystusem budować cywilizację Miłości, cywilizację Prawdy, cywilizację Wolności, tej Wolności, do której wyswobodził nas Chrystus” (Jan Paweł II, Anioł Pański, Wrocław, 1 czerwca 1997 r.).

ks. Józef Szczypa

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa
mówi do Niego: «Nie mają już wina».

(J 2,3)