Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok A (czerwony) Nr 26 (19 maja 2002)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA MIŁOŚCI

Dzień Pański
Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy miłości Boga, miłości, która pochodzi od Ojca i Syna. Najważniejsze jest owo pochodzenie, gdyż miłości nie da się stworzyć czy wyprodukować. Pochodzenie Ducha Świętego jest szczególne. Po ludzku to właśnie On - Duch, poprzez fakt zwiastowania, uprzedza zrodzenie Syna. Jednak to miłość Syna do Ojca i Ojca do Syna rodzi Ducha Świętego. Tajemnica Ducha Świętego uczy, że w miłości nie jest najważniejsze pierwszeństwo pochodzenia - najważniejsze jest źródło miłości, zawsze ten sam Bóg. Tajemnica Ducha Świętego jest również tajemnicą wielości, która ma swoje źródło w jedności. Jak w jednym ciele członki mają różne funkcje w służbie jedności, tak w Kościele każdy człowiek jest potrzebny ze względu na miłość Boga rozlaną w jego sercu. Niepowtarzalność i bogactwo naszych darów służy Mistycznemu Ciału tylko wtedy, gdy karmi się miłością i żyje w służbie miłości. Duch Święty uczy jeszcze jednej istotnej prawdy - posłania - jest ono misją naszego życia. To jest zadanie rodzone w nas przez Ducha Świętego, byśmy mogli cieszyć się 'szczęściem bez miary" - Bogiem, który jest Miłością.

ks. Jarosław A. Sobkowiak - marianin

'Weźmijcie Ducha Świętego!". (J 20, 23)