Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 2 (7 stycznia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

CHRZEST DUCHEM I OGNIEM

Chrzest Jezusa jest historycznie pewnym faktem, utrwalonym i przekazanym w tradycji Kościoła pierwotnego. Nie znany jeszcze ludowi, i nie rozpoznany jako Mesjasz, przychodzi Chrystus Pan nad Jordan, by przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Jednakże to nie ablucja w wodach Jordanu jest ważna, lecz towarzyszące jej okoliczności. Uwierzytelniony głosem z nieba i zstąpieniem Ducha Świętego, objawia się Jezus z Nazaretu jako zapowiadany w Starym Testamencie wybrany Sługa Pański i prawdziwie Syn Boży. Jezus, chrztem w Jordanie, rozpoczyna misję głoszenia Dobrej Nowiny.
Bardzo tajemniczo brzmi zapowiedź św. Jana Chrzciciela o chrzcie Duchem i ogniem, jakim chrzcić będzie Jezus. Duch jest tajemniczą mocą, która wychodzi od Boga i udziela się stworzonemu światu, zaś ogień ma moc wypalania i oczyszczania. Jezus z Nazaretu, napełniony Duchem Świętym, będzie głosić światu Dobrą Nowinę o bliskim panowaniu Boga. Jezus z Nazaretu rozpoczyna dzieło wypalania, oczyszczania i uświęcania ludzkich serc i umysłów, rozpoczyna wielkie dzieło wewnętrznej przemiany człowieka – chrzest Duchem Świętym i ogniem.

ks. Stefan Szymik

Boże, przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie,
odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę.

(Z liturgii chrztu świętego)