Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok C (biały) Nr 1 (1 stycznia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

RAZEM Z MARYJĄ

Dziś witamy nowy rok, nowy wiek, nowe tysiąclecie w dziejach ludzkości. To czas, który otrzymujemy od Boga jako cenny dar. Jaki to będzie czas? Przyszłość kryje wiele tajemnic. Z lękiem, ale i z nadzieją składamy sobie najlepsze życzenia noworoczne.
W nowy czas naszego życia pragniemy wejść razem z Bogurodzicą Maryją. To Ona, jak mówi Ewangelia, dostrzegała wielkie dzieła, których Bóg dokonywał. Wielkie sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu. Ona, pokorna Służebnica Pańska, uczy nas dzisiaj wierności Bogu i poddawania się Jego woli. Ona to, będąc Matką Jezusa, uczy nas, jak przyjmować Jej Syna. Była z Nim w radosnych i smutnych wydarzeniach Jego życia. Od urodzenia aż do śmierci krzyżowej.
Jako dzieci Boga, które ogarnia i ożywia ten sam Duch, z Maryją – Bożą Rodzicielką – rozpoczynamy nowy wiek. Razem z Nią chcemy iść w ten nowy czas i uciekać się pod Jej obronę i wstawiennictwo u Jezusa przez cały nowy rok.
Wśród wielu serdecznych życzeń, niech więc znajdzie się i to, by Bóg nam błogosławił. A to błogosławieństwo stanie się naszym udziałem, jeżeli pozwolimy Maryi kształtować nasze codzienne życie.

bp Marian Florczyk

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

(kolęda)