Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 10 (26 lutego 2012)

Wprowadzenie do liturgii

CZTERDZIESTODNIOWY CZAS ŁASKI

Pan Bóg, za pośrednictwem Kościoła, ofiarowuje nam szczególny czas 40 dni dla odnowy naszego życia duchowego i przygotowania się do przeżywania Świąt Wielkiej Nocy.
1. Przykład Chrystusa. Zanim Pan Jezus wezwał swoich słuchaczy do nawrócenia i wiary w Dobrą Nowinę o zbawieniu, modlił się i pościł przez 40 dni. Przywołane przez św. Marka dobrowolne, długotrwałe osamotnienie Chrystusa w ekstremalnie trudnych warunkach, a zarazem Jego zwycięska walka z atakami szatana jest dla nas wzorem, jak winniśmy przygotowywać się do podjęcia ważnych decyzji, koniecznych działań i trudnych wyborów.
2. Wezwanie Jezusa. Jesteśmy tylko słabymi ludźmi podatnymi na przeróżne ograniczenia i uwodzenia ze strony kłamcy, który nie omieszkał kusić nawet samego Boga-Człowieka. Chrystus, prowadząc nas na pustynię, pragnie, byśmy rozpoznali, ile w nas pychy oraz liczenia na samych siebie. Jezus chce, żebyśmy, oczyściwszy nasze dusze, nauczyli się wybierać wskazywaną przez Niego drogę – wyrzeczeń, umartwień, pokory, przezwyciężania złych skłonności, odrzucania łatwych pokus, byśmy, usuwając ludzką zarozumiałość, oziębłość i pychę, na nowo nawiązali przyjaźń i odnowili wspólnotę z Bogiem i drugim człowiekiem.
3. Nasza odpowiedź. Dobrowolne ogołocenie się z wielu dozwolonych rzeczy otwiera nasze oczy i serca na prawdę, że Jezus jest bardzo blisko i dopomoże nam w chwilach pokus, trzeba tylko za psalmistą wołać: „Daj mi poznać drogi Twoje, Panie”.

ks. Zbigniew Krzyszowski

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
(Mk 1,15)