Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 9 (19 lutego 2012)

Wprowadzenie do liturgii

KOMPLEKSOWE UZDROWIENIE

Otwarty i dostępny dla każdego dom w Kafarnaum, do którego przydźwigano człowieka sparaliżowanego, aby Jezus go uzdrowił – ta scena sprzed lat powtarza się nieustannie aż do dzisiaj. Oto gromadzimy się w świątyniach, dźwigając zarówno własne cierpienia i grzechy, jak i problemy naszych bliskich. Obarczeni tym wszystkim przychodzimy do Jezusa, aby się leczyć, oczyszczać i wzmacniać. Chrystus nas nie zawiedzie, a skuteczność składanych próśb zależy od naszej wiary, która jest w stanie zniewolić samego Boga.
Jezus uzdrawia człowieka kompleksowo, bowiem chce go zbawić całego. To uzdrawiające działanie Chrystusa od wieków aż po dziś dzień trwa w sakramencie pokuty i pojednania. I jak niegdyś nauka oraz osoba Jezusa, tak obecnie ów sakrament budzi sprzeciw, niezrozumienie i krytykę. Dla wielu stanowi przeżytek, który nawet może przeszkadzać. Rodzi się zatem pytanie: czy możliwe jest życie człowieka, jego rozwój i szczęście bez Boga? I czy można go zrozumieć bez Chrystusa?
Świadkowie uzdrowienia paralityka mogli się przekonać na własne oczy, że odzyskał on sprawność chodzenia. Jednocześnie uzyskał odpuszczenie grzechów, którego nie zdołali zobaczyć, ale o tym zapewnił ich sprawca cudu. Ponadto Jezus przywrócił go rodzinie, a tym samym rozwiązał wiele problemów dotyczących choroby i cierpienia bliskich. Warto sobie uświadomić to bogactwo oraz pełnię obecności i bliskości Chrystusa w życiu konkretnego człowieka i społeczności ludzkiej.

ks. Stanisław Godlewski

„Jezus, widząc ich wiarę…”
(Mk 2,5)