Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 7 (5 lutego 2012)

Wprowadzenie do liturgii

ROZSZERZYĆ SERCE NA WSZYSTKICH

Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że Jezus poszukiwany był przez wszystkich w Kafarnaum i że nie dał się zatrzymać w tej miejscowości, lecz poszedł dalej, aby głosić Dobrą Nowinę oraz uzdrawiać innych w Galilei. Naśladowanie Jezusa wymaga od nas postawy otwartości wobec każdego.
„W świecie niejako rozłożonym na części i chorym na specjalizację” – naucza Benedykt XVI – „kapłan winien pozostać człowiekiem całości, człowiekiem, który podtrzymuje człowieczeństwo od wewnątrz (...), tym kto ma być (...) wszystkim dla wszystkich”. Dobry Bóg bowiem nie ogranicza się do jakiejś jednej wybranej kategorii osób, lecz „sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi (...), a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45).
Każdy, kto choć trochę doświadczył miłości Chrystusa, dla której nie ma granic, winien sobie często zadawać pytanie: co czynię, aby jak największej liczbie osób pomóc zbliżyć się do Jezusa?
Przezwyciężajmy więc nasze ograniczenia, w które wtłaczają nas przyzwyczajenia, specjalizacje zawodowe, opinie, schematy kulturowe itp., by na podobieństwo doskonałego naśladowcy Chrystusa, św. Pawła, stawać się „wszystkim dla wszystkich”. Otwierajmy nasze serca na nieskończoną miłość Boga i rozszerzajmy je na innych, by ich pozyskać dla Chrystusa. Niech przynaglają nas do tego otwarte dla wszystkich ramiona Chrystusa, który dał się ukrzyżować za każdego bez wyjątku.

ks. Stanisław Zarzycki – pallotyn

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.
(1Kor 9,16)