Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 6 (29 stycznia 2012)

Rozważanie

Synu mój, słuchaj uważnie tego, co mówię o mądrości,
nakłoń ucha na to, co mówię o roztropności,
abyś umiał postępować przezornie
i aby w twoich ustach znalazły się mądre słowa.
Bo usta cudzej żony ociekają miodem,
jej podniebienie jest gładsze od oliwy.
Lecz potem staje się gorzka jak piołun
i ostra jak miecz obosieczny.
Jej nogi schodzą do śmierci,
jej kroki zmierzają do krainy umarłych.
Nie widzi ona ścieżki życia,
nie wie, że jej drogi wiodą na manowce.

Księga Przysłów 5,1-6