Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 4 (15 stycznia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

PODZIELIĆ SIĘ PRAWDĄ

Jeśli ktoś odnajdzie sens życia lub jakąś prawdę czy inne dobro, to albo chce je zachować dla siebie albo chce się nim podzielić. Zachowując dobro i prawdę dla siebie, sami je w jakimś sensie niweczymy i tracimy, dając tym samym dowód, że nie są to wartości prawdziwe.
Jan Chrzciciel oraz jego uczniowie dali dowód, że odnaleźli prawdziwe dobro i byli wystarczająco dojrzali na przyjęcie go, a raczej na przyjęcie Tego, Kogo odnaleźli. Po czym możemy to poznać? Po tym chociażby, że natychmiast dzielą się swym odkryciem z innymi. Jan Chrzciciel osiąga najwyższy dla nauczycieli stopień doskonałości. Nie chce własnych wychowanków zachować dla siebie: wskazuje im Jezusa – odnalezioną Prawdę i wydaje polecenie, aby poszli za Nim. Oni, jak widać, doskonale przygotowani przez Jana, bezzwłocznie wykonują to polecenie, a następnie jeden z nich – św. Andrzej przyprowadza do Jezusa swego brata.
Jan Budziaszek, autor wielu już tomików Dzienniczka Perkusisty, często powtarza, że najważniejszą wiadomością dla każdego katolika jest ewangelia z danego dnia. Czasem jej odczytywanie nazywa się proklamowaniem, czyli uroczystym głoszeniem. Słowo Boże jest pełne mocy i jeśli tylko na to pozwolimy, jest skuteczne.
Co zatem dla mnie i dla Ciebie wynika ze słów, które dzisiaj otrzymaliśmy w darze? Co pod ich wpływem mamy zmienić w swoim postępowaniu? Komu pomóc przez ukazanie mu ewangelicznych rozwiązań? Trzeba nam z wdzięcznością przyjąć słowa Jezusa, wprowadzać je w życie i głosić innym.

ks. Zbigniew Kapłański

Już nie należycie do samych siebie.
(por. 1Kor 6,19)