Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 25 (12 maja 2002)

Wprowadzenie do liturgii

ODSZEDŁ - A POZOSTAJE Z NAMI

Dzień Pański
'Gdy Jezus został wzięty do nieba", uczniowie Jego odnajdują się znowu w Wieczerniku. Mają za sobą dni trwogi i radości. Tutaj, nie tak dawno, Jezus rozpoczynał przedśmiertną modlitwę: 'Ojcze, nadeszła godzina (...)". Jest to godzina uwielbienia przez mękę i śmierć, godzina wywyższenia na krzyżu, godzina zbawienia - dla nas i dla świata. Na początku tej godziny Jezus zdaje Ojcu 'sprawozdanie" ze swego dzieła na ziemi i prosi za uczniami, których zostawia. Uwielbieniem Ojca przez Syna jest posłuszeństwo, w jakim dokonał dzieła Odkupienia. Uwielbieniem Syna przez Ojca jest zabranie Go z powrotem do chwały niebios. Ale Jezus nie ucieka od swych ziemskich zobowiązań. 'Mocą władzy udzielonej Mu" przez Ojca 'nad każdym człowiekiem" obdarza 'życiem wiecznym" tych, których Ojciec Mu dał. Życie wieczne staje się naszym udziałem już teraz, gdy szukamy oblicza Boga. Syn objawił nam Ojca, gdyż dał nam słowo Boże, a my, przyjmując je, przyjmujemy Jezusa jako wysłannika Ojca i na Nim budujemy swoje życie. Wychwalamy Go i naszym cierpieniem, i szczęśliwym życiem, stając się Jego chwałą. Odszedł do Ojca, a jednak - zgodnie z obietnicą - 'pozostaje z nami aż do skończenia świata".

ks. Michał Czajkowski

'Powrócę do was i rozraduje się serce wasze". (J 14, 18)