Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (2 stycznia 2012)

Katecheza

Dary Ducha Świętego: jakie są i po co są?

O darach Ducha Świętego wiemy z Pisma św.: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej” (Iz 11,1-3). Jest to tekst tzw. „mesjański” (mówiący o Mesjaszu), wyrażający prawdę, że Chrystus, pełen darów Ducha, Krzew Winny, wszczepiając w siebie każdego ochrzczonego, jednocześnie udziela mu ze swego ducha. Mimo, że Duch Święty jako Osoba jest największym darem, to jednak duchowa tradycja chrześcijańska przypisuje poszczególnym darom specyficzne działanie.
O darach Ducha Świętego uczyli Ojcowie Kościoła, mówiąc o darze, „charyzmacie”, „mocy”, „duchu” czy „energii”. Niektórzy z nich sprowadzali całe życie duchowe do otwarcia się na Ducha Świętego i to, co On ze sobą przynosi. Dzisiaj przypominamy sobie o tych darach szczególnie z okazji sakramentu bierzmowania. Duch Święty, jako Miłość, sam jest „Osobą-Darem” (Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata „Dominum et Vivificantem”, nr 10). Jego darowanie siebie przejawia się również w darach, których symboliczna liczba siedmiu wskazuje na pełnię.
Dary Ducha Świętego dzielą się na dwie kategorie: jedne z nich służą bardziej władzom poznawczym, inne natomiast wspomagają działanie. Można powiedzieć, że jedne służą rozumieniu, odróżnianiu, kontemplacji, inne działaniu. Jeśli ktoś musi zrobić potrawę, to potrzebuje dwa rodzaje talentów: jeden to właściwe rozpoznanie (rozeznanie) poszczególnych składników potrawy i dobranie odpowiednich proporcji, drugi to zastosowanie tych składników w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób (działanie). Nie wystarczy, jeśli ktoś odróżnia sól od cukru, musi jeszcze mieć odwagę działać: odpowiednio długo gotować, odpowiednio doprawiać.
W podejmowaniu decyzji oba te wymiary (poznanie i działanie) są wspomagane właśnie przez dary Ducha Świętego. To On pozwala najpierw widzieć, poznawać, odróżniać, rozróżniać pragnienia, oddzielać w umyśle nie tylko zło od dobra, lecz także dobro ludzkie od dobra Bożego. Wielu tzw. ekspertów od życia duchowego nie wie, jak zastosować posiadaną przez nich wiedzę we własnym życiu i własnych zmaganiach z grzechem. Do tego potrzebne są nadzwyczajne dary, które nie są tylko ludzką mądrością czy inteligencją. Potrzebny jest „wiatr”, który owe rozwinięte żagle (czyli naturalną inteligencję i ludzką mądrość) potrafi wprawić w ruch.

ks. Adam Rybicki