Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok B (czerwony) Nr 64 (26 grudnia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

ZWYCIĘZCA POD KAMIENIAMI

Słowo Boże w dzisiejsze święto przenosi nas w całkiem inną rzeczywistość niż ta, którą przeżywaliśmy wczoraj. Nastrój delikatności, rzewności, radości, miłych wzruszeń zostaje zmącony przez kamienowanie i śmierć św. Szczepana. Czyżby Pan chciał nam zepsuć radość świętowania?
Pan Bóg ukazuje nam prawdę o konsekwencjach pójścia Jego drogą, że musimy mieć usposobienie Patrona dnia dzisiejszego – zwycięzcy pod kamieniami oprawców. Dlaczego? Pokonali go fizycznie, bo się go bali; nie mogli sprostać mocy i sile płynącej z zawierzenia Chrystusowi. On zwiastuje to, co może spotkać każdego wyznawcę Chrystusa i wychowuje nas do nieobojętności na natchnienia Ducha Świętego, do składania świadectwa, do przebaczania, a nawet modlitwy wstawienniczej za oprawców.
Jako „świadek wierny” Szczepan otwiera pochód tych, którzy w ciągu wieków byli prześladowani, cierpieli, oddali życie za Mistrza. Męczeństwo nie odeszło do lamusa historii. Dziś religia chrześcijańska jest najbardziej dyskryminowaną religią na świecie. 230 milionów wyznawców Chrystusa pada ofiarą wrogości i męczeństwa. 80 procent prześladowanych z powodu wyznawanej wiary, to chrześcijanie. W społeczeństwach, gdzie wyznawcy Chrystusa są mniejszością, ich prawa powszechnie się łamie, a wiernych pozbawia jakiejkolwiek możliwości obrony; tam zaś, gdzie są większością, wolność religijna staje się orężem laicyzmu, a przy pomocy mediów dokonuje się „męczeństwa ośmieszania”.

ks. Zbigniew Krzyszowski

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.
(Mt 10,22)