Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w nocy Rok B (biały) Nr 62 (25 grudnia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

DZISIAJ

Całe pokolenia Izraelitów wyczekiwały spełnienia się nadziei. „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” – wołali zniecierpliwieni. Nastąpiło to jednak w pełni czasów określonej przez Boga. To On zdecydował o momencie, w którym „kiedyś w przyszłości” zamieniło się w „dzisiaj”. „Dziś się narodził Zbawiciel – Chrystus Pan” – to najważniejsze orędzie anioła skierowane do pasterzy. Wiadomość ta zmieniła tęsknotę i zniecierpliwienie w ekscytujące doświadczenie spotkania z Jezusem – spełnieniem nadziei.
Anioł, stając przed pasterzami, nie prorokował o przyszłości, lecz obwieścił fakty teraźniejsze: radość – narodził się – Zbawiciel – Chrystus. Dzisiejszej nocy ten sam anioł staje przed nami, by z kart Ewangelii nie opowiadać nam historii, ale obwieścić właśnie zaistniałe fakty: radość – narodził się – Zbawiciel – Chrystus. Niebieski posłaniec nie wspomina wydarzenia z przeszłości, ale „na gorąco” oznajmia nam to, co się stało.
Czy potrafimy przyjąć orędzie anielskie: „Dzisiaj się narodził Zbawiciel?” jak doniesienie z ostatniej chwili, jak gorącego newsa? Liturgia uobecnia to wydarzenie tu i teraz. Syn Boży wobec nas i dla nas narodził się jako człowiek – właśnie dzisiaj, tej nocy! To przełomowe wydarzenie, które przerywa noc tęsknoty, a wprowadza dzień spełnienia nadziei. Nasza radość bierze się z tego „dzisiaj”, które przynosi szansę ekscytującego spotkania z Bogiem-Człowiekiem. Przyjdźmy do betlejemskiego ołtarza.

ks. Bogusław Zeman – paulista

„Ukazała się łaska Boga,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom”.

(Tt 2,11)