Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Rok A (biały) Nr 24 (5 maja 2002)

Rozważanie

(J 13, 34) Gdyby ktoś oficjalnie zakazał nam kochać, na pewno zareagowalibyśmy wielkim oburzeniem, a protestom nie byłoby końca. Sami jednak pozbawiamy się miłości, usiłując kochać w oderwaniu od prawdy. Ulegamy opiniom, że miłość to jakaś nieokreślona siła, poryw szaleństwa, zmysłowa rozkosz - gdy tymczasem miłość ma swoją niezmienną logikę. Te wewnętrzne zasady miłości nie pozbawiają jej piękna, lecz sprawiają, że ona w ogóle jest możliwa. Kochamy więc tylko wtedy, gdy zachowujemy Boże przykazania. Kto kocha, ten pragnie dać drugiemu najwyższe dobro. Tym dobrem jest jedynie Bóg. Jeśli tego nie pojmujemy, to wprawdzie jesteśmy ze sobą, zarzucamy się prezentami, snujemy plany, ale w niczym nie znajdujemy prawdziwej radości. Tam bowiem, gdzie nie ma Boga, nie możliwa jest miłość, a gdzie nie ma miłości, jest smutek prowadzący do śmierci. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.