Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Rok A (biały) Nr 24 (5 maja 2002)

Liturgia słowa

PIERWSZE CZYTANIE

(Dz 8, 5-8. 14-17)
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto słowo Boże. PSALM (Ps 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20) Zadziwiających rzeczy dokonał Bóg wśród ludzi. Przez swego Syna wypełnił zbawcze obietnice, dlatego pełni wdzięczności wołamy: Niech cała ziemia chwali swego Pana!. Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, * opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu chwalebną oddajcie. * Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła!>> Ref. Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech imię Twoje opiewa>>. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: * zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! Ref. Morze na suchy ląd zamienił, * pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy, * Jego potęga włada na wieki. Ref. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, * opowiem, co uczynił mej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, * i nie oddalił ode mnie swojej łaski. Ref.

DRUGIE CZYTANIE

(1 P 3, 15-18)
Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. Oto słowo Boże. (J 14, 15-21) Chrystus, świadomy zbliżającego się końca swojej misji na ziemi, zapowiada nowy etap historii zbawienia. Obiecuje uczniom Ducha Prawdy, który swoim działaniem sprawi, iż On i Jego zbawcze dzieło, będą nieustannie obecni w Kościele.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie>>.