Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Rok A (biały) Nr 24 (5 maja 2002)

Wprowadzenie do liturgii

DUCH ŚWIĘTY WCIĄŻ DZIAŁA W KOŚCIELE

Dzień Pański
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypomni nam wydarzenie, które przemieniło zalęknionych Apostołów i sprawiło, że ponieśli w świat Dobrą Nowinę. Duch Święty działa we wspólnocie wierzących od dnia Pięćdziesiątnicy, działa na sposób sakramentalny - przez bierzmowanie i za pośrednictwem charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła. Prowadzi nas, podobnie jak Apostołów, do pełnego poznania prawdy. Życie wyznawcy Jezusa nie było i nie będzie łatwe; będzie się on spotykał ze sprzeciwem, będzie atakowany i narażony na różne niebezpieczeństwa. Niekoniecznie stanie przed sędzią - będzie potępiany w zakładzie pracy, w środkach społecznego przekazu. Zaatakują go nawet najbliżsi. W takich sytuacjach potrzebne jest wsparcie. Ale nie zawsze można liczyć na ludzi. Wtedy tylko Duch Święty pozostanie naszym jedynym obrońcą. Niestety, dla bardzo wielu chrześcijan Duch Święty jest 'wielkim zapomnianym". Tymczasem jest On nieustannie obecny i działa w Kościele. Otwórzmy się na Jego działanie. Niech przemieni nasze myślenie, pragnienia i czyny. Niech nas oczyści, odnowi i wzmocni do nowego życia, zgodnego z wolą Bożą.

ks. Michał Bednarz

'Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania". (J 14, 15)