Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 56 (13 listopada 2011)

Wprowadzenie do liturgii

BYĆ UŻYTECZNYM I ŻYĆ OWOCNIE

W czasie jednej ze swych pielgrzymek do Polski, bł. Jan Paweł II, chcąc zachęcić swych rodaków do śpiewu, powiedział takie słowa: „Mówi się, że aby śpiewać trzeba mieć głos, a ja mówię, żeby mieć głos trzeba śpiewać”. Wydaje się, że to drobna sprawa. Wielu spośród tych, których Bóg obdarzył talentem głosu, podczas liturgii Mszy św. nie śpiewa i nie kwapi się, aby w ten sposób oddać chwałę Bogu. Mając głos, nie używają go. Zakopują swój talent w ziemi. Inni, których głos nie musi być wcale lepszy od tych milczących, podejmują ryzyko śpiewu na chwałę Bożą. Puszczają w ruch to, co od Boga otrzymali.
Przykład ze śpiewem to tylko drobna ilustracja, w jaki sposób wykorzystujemy rozliczne Boże talenty. Pan Bóg nie chce, abyśmy byli gnuśnymi, czyli leniwymi, bezczynnymi, bezowocnymi, nieużytecznymi, opieszałymi chrześcijanami. Ofiarowując nam liczne sposobności do czynienia dobra, oczekuje, że je właściwie wykorzystamy. To są te talenty, które stają się naszym udziałem. Dysponując nimi, możemy je zakopać w ziemię i w konsekwencji utracić, tak jak to uczynił gnuśny sługa z przypowieści. Możemy też, podejmując ryzyko działania i wierząc w Bożą pomoc, z wdzięcznością przyjąć to, co otrzymaliśmy: „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma” i wyrzucą go w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów (por. Mt 25,29-30).

o. Marek Cul – dominikanin

„Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię”.
(Mt 25,21)