Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W POLSCE Rok A (zielony) Nr 47 (18 września 2011)

Katecheza

 

 

Człowiek i media w Caritas in veritate

Benedykt XVI w encyklice „Caritas in veritate” zauważa, iż „z rozwojem technologicznym związany jest zwiększający się wpływ środków społecznego przekazu” (Caritas in veritate nr 73). Jest to ciągle sfera, w której dzieje się wiele zła, może właśnie dlatego, że brakuje w niej owej „caritas” (miłości), a także „veritas” (prawdy).
Ciągle jeszcze nie doceniamy wpływu mediów na człowieka, na nasz własny rozwój duchowy, na nasz postęp w świętości i walkę z grzechem. Być może naiwnie myślimy, że media to „tylko” media i przecież wiemy, co mamy robić i co mamy myśleć. To jednak nieprawda, dlatego papież napisał: „Na dobre i na złe są tak mocno wpisane w życie świata, że wydaje się absurdalne stanowisko tych, którzy uważają je za neutralne, w konsekwencji domagając się ich autonomii w odniesieniu do moralności osób” (CiV 73).
Rzeczywiście, nie można mediom nie stawiać pytań o dobro i zło, o dobry i zły wpływ, mówiąc, że to tylko „szklany ekran”. Nie można tu nie pytać o moralność i o to, czyje interesy reprezentują i w którą stronę chcą „urobić” nasz sposób myślenia. Dlatego, jak napisał papież, „zważywszy na ich zasadniczy wpływ na zmiany w sposobie postrzegania i poznawania rzeczywistości oraz samej osoby ludzkiej, konieczna staje się wnikliwa refleksja nad ich wpływem, zwłaszcza w odniesieniu do etyczno-kulturowego wymiaru globalizacji i solidarnego rozwoju narodów. (...) Oznacza to, że mogą one stać się okazją do humanizacji (..) przede wszystkim wtedy, gdy ich organizacji i celom przyświeca obraz osoby i dobra wspólnego, odzwierciedlający jej uniwersalne wartości” (CiV 73).
Tak więc media nie są „coraz lepsze” tylko dlatego, że wprowadzają nowe technologie i nowe nośniki wzajemnego komunikowania. Przeciwnie, wraz z rozwojem technologicznym mogą się stawać coraz gorsze, gdy nie będą brały pod uwagę właściwego celu i sensu. Media bowiem nie sprzyjają wolności ani dobru człowieka tylko dlatego, że pomnażają możliwości wzajemnej łączności i obiegu idei. „By osiągnąć cele tego rodzaju muszą one skoncentrować się na promocji godności osób i narodów, muszą wyraźnie kierować się miłością i służyć prawdzie, dobru oraz braterstwu naturalnemu i nadprzyrodzonemu” (CiV 73).
Powyższe słowa to nie tylko apel do twórców mediów. To także apel do każdego z nas, ich odbiorców: abyśmy zadali sobie pytanie, czy dzięki korzystaniu z mediów naprawdę dajemy się prowadzić w dobrą stronę?

ks. Adam Rybicki