Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W POLSCE Rok A (zielony) Nr 47 (18 września 2011)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA BOŻEJ MIŁOŚCI

Odpuszczenie grzechów jest największym darem, jaki człowiek otrzymuje od Boga. Jest on zupełnie niezależny od ludzkich kalkulacji. Można być wieloletnim grzesznikiem i mieć na sumieniu dużo niegodziwości. Wystarczy jednak autentyczna skrucha i pragnienie przemiany życia, a Bóg może to wszystko człowiekowi wybaczyć. Natomiast ci, którzy przez całe życie starali się zachowywać przykazania i unikali czynienia zła, powinni dziękować Bogu za tak przeżyte lata i cieszyć się z każdego nawróconego grzesznika. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie odgadnąć, jak daleko sięga Boże miłosierdzie. Powinniśmy tylko pamiętać o jednym. Nie można grzeszyć z premedytacją i liczyć, że kiedyś, gdy już będziemy na „emeryturze”, to się nawrócimy i będziemy mieć więcej czasu na modlitwę. Nie znamy dnia, ani godziny naszej śmierci. Trwając w postawie grzesznika, ponosimy olbrzymie ryzyko, bo może nam zabraknąć czasu i okazji, aby wyznać swoje grzechy i prosić Boga o ich odpuszczenie. Dlatego niezbędne jest, aby już dzisiaj żyć dobrze i sprawiedliwie oraz cieszyć się, że inni także się nawracają.
Dziś w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Świat mediów jest podobny do winnicy. Gdy robotnicy, którzy w niej pracują są rzetelni, to przynosi ona dużo dobrych owoców. Gdy są nieuczciwi, to pędy, które powierzone są ich opiece, dziczeją, a jakość owoców spada. Módlmy się o to, aby w środkach społecznego przekazu nie zabrakło dobrych i uczciwych pracowników, którzy będą z dbałością i uczciwością podchodzić do rozpowszechnianych treści, biorąc odpowiedzialność za to, co głoszą.

ks. Mariusz Krawiec – paulista