Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie


UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Rok A (biały) Nr 23 (3 maja 2002)

Wprowadzenie do liturgii

ODDANI KRÓLOWEJ POLSKI

Dzień Pański
Ojczyzna nasza od wieków doświadczała przedziwnej tajemnicy królowania Matki Jezusa. Doświadczenie to stało się szczególnie wyraźne w czasach szwedzkiego potopu i cudownej obrony Jasnej Góry. Ówczesny władca, król Jan Kazimierz, 1 kwietnia 1656 r., w katedrze lwowskiej uroczyście obwieścił to, co od wieków czuły polskie serca - Dziewica Maryja stała się oficjalnie Królową Korony Polskiej. Nadal doświadczamy miłościwego królowania Dziewicy Maryi, która stanowi dla naszego narodu 'przedziwną pomoc i obronę". Bogurodzica pomaga nam w rozszerzaniu królestwa swego Syna w naszym życiu osobistym i społecznym. Broni nas przed wszystkim, co stanowi zagrożenie naszej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości. Świadomi tego, każdego roku powtarzamy słowa milenijnego Aktu Oddania: 'Najlepsza Matko i Królowo Polski, uważaj nas, Polaków jako Naród, za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twoich dłoniach na rzecz Kościoła świętego (...) Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz (...)". Uczynimy wszystko, aby słowa te nie były tylko uroczystą deklaracją, ale przekształcały się w codzienną, konkretną odpowiedź naszego życia na królowanie Dziewicy Maryi.

ks. Teofil Siudy

Weź w opiekę naród cały... (pieśń)