Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 41 (14 sierpnia 2011)

Katecheza

Życie mistyczne Maryi (1)

Rzadko myślimy o Maryi jako mistyczce. Częściej jako o Matce, jako o Tej, która była nieprzyjęta w Betlejem, a potem stała pod krzyżem – ale mistyczka? Może jest tak dlatego, że mistyka kojarzy nam się z nadzwyczajnymi zjawiskami: stygmaty, lewitacja, bilokacja, a u Maryi przecież niczego takiego nie było. Zatem musimy najpierw rozróżnić mistykę od paramistyki, a wymienione zjawiska umieścić wśród zjawisk paramistycznych, ponieważ mistyka to całkiem coś innego i nie musi się wiązać z nadzwyczajnymi zjawiskami.
Maryja nie lewitowała i nie miała stygmatów, jednak z pewnością była mistyczką. Kościół nazywa Ją nawet Rosa Mistica, czyli Różą Mistyczną, najpiękniejszym kwiatem mistyki i wszystkich mistyków, którzy kiedykolwiek istnieli i będą istnieć. Ktoś powiedział, że różnica między mistykiem a nie-mistykiem polega na tym, że w jednym i drugim jest obecny i działa Bóg w Trójcy Świętej, tylko że mistyk o tym wie. Można jeszcze dopowiedzieć do tej „definicji”: nie tylko wie, ale również tym żyje, jest wprost zanurzony w tajemnicy Trójcy, Która go zamieszkuje; czuje się wchłonięty, ukryty w Bogu zajmującym jego serce. Jeśli to jest prawdziwa definicja mistyki chrześcijańskiej, jeśli chodzi tak naprawdę o to, by Bóg był we mnie, a ja w Nim, to Maryja jest mistyczką w najpełniejszym tego słowa znaczeniu! Maryja na pewno była zamieszkana przez Boga w sposób wyjątkowy i również w sposób wyjątkowy to zamieszkanie zmieniało Jej życie. Właściwie wszystko, kim Maryja była na ziemi, co robiła, co mówiła, podporządkowane było temu zamieszkaniu. Wskazuje już na to tajemnica Niepokalanego Poczęcia: my na Zachodzie mówimy Nie-pokalana, bez-plamy, jest to określenie o zabarwieniu negatywnym, Kościół Wschodni zawsze nazywał Ją Pan-hagia, cała święta, stosując przeciwnie – określenie o zabarwieniu pozytywnym. Do tego faktu nawiąże Anioł Gabriel w Zwiastowaniu, gdy powie: Pełna Łaski, zaznaczając jednocześnie, że od teraz stanie się ona mieszkaniem Syna Bożego. Samo Zwiastowanie jednocześnie, wraz z jego nagłością, całkowitą darmowością ze strony Boga odpowiada wszystkim kryteriom doświadczenia mistycznego. Dalsze życie Maryi również pełne jest z pozoru zwykłych wydarzeń, które jednak, gdy się im bliżej przyjrzymy, ukazują Maryję jako Mistyczną Różę.

ks. Adam Rybicki