Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 40 (7 sierpnia 2011)

Katecheza

Bł. Ceferino Giménez Malla (1861-1936) – pierwszy romski święty

Bł. Ceferino (Zefiryn) jest jednym z męczenników wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939 r.). Z rąk zwolenników Republiki poniosło wówczas śmierć ponad 6 tys. duchowieństwa i osób konsekrowanych oraz wiele tysięcy katolików świeckich. Ceferino, znany jako El Pelé, stanął w obronie prześladowanego księdza. Został zatrzymany, a podczas rewizji znaleziono u niego różaniec. Mógł go wyrzucić, wyrzekając się Chrystusa i to zapewne przyniosłoby mu ocalenie, ale wybrał inaczej. Aresztowano go, a potem rozstrzelano. Zginął 8.08.1936 r. z wyznaniem na ustach: „Niech żyje Chrystus Król”. Męczeńska śmierć jest jak wieniec chwały, który odkłada się dla tych, co bieg ukończyli i wiary ustrzegli (por. 2Tm 4,7).
Ceferino urodził się w romskiej rodzinie prawdopodobnie 26.08.1861 r. we Fraga, w prowincji de Huesca w Aragoni i jak cała społeczność Romów prowadził wędrowny tryb życia. Chrzest przyjął dopiero jako człowiek dorosły. Od dzieciństwa zakochany był w Teresie Giménez Castro, którą poślubił w tradycji romskiej. W Kościele ze swoją wybranką związał się przysięgą małżeńską, gdy miał 51 lat. Nie mogli mieć dzieci, dlatego adoptowali bratanicę Teresy – Pepitę. Byli ludźmi zamożnymi. Ceferino handlował – podkreślmy: uczciwie – końmi i innymi zwierzętami. Zamieszkali w zakupionym przez siebie domu w Barbastro.
To małe miasteczko jest ziemią nasączoną krwią męczenników. W czasie bratobójczej wojny domowej 837 jego mieszkańców poniosło śmierć za wiarę w Chrystusa. Wśród nich El Pelé – świętość, wyłaniająca się z codzienności, której znamiona to uczciwość, pojednanie, apostolat i modlitwa. Łatwo dostrzec związek między tymi wymiarami świętości a wydarzeniami w jego życiu. Jako wdowiec Ceferino wstąpił do Trzeciego Zakonu św. Franciszka, był członkiem Konferencji Stowarzyszenia św. Wincentego à Paulo, wreszcie należał do grupy religijnej „Nocne Adoracje”. Nie mając teologicznego wykształcenia, jako niepiśmienny uczył dzieci katechezy (nie tylko romskie), przekazując im podstawowe prawdy wiary i ucząc modlitwy. Był dyrygentem chóru, prowadził kółko różańcowe i – co warte podkreślenia – był człowiekiem czyniącym pokój oraz rozwiązującym konflikty wśród swoich braci. Dziś czyni to już w inny sposób – jako pierwszy błogosławiony romskiego narodu, beatyfikowany 4.05.1997 r. przez Jana Pawła II. Dnia 8 sierpnia 2011 przypada 75 rocznica jego męczeńskiej śmierci.

Ryszard Paluch