Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 39 (31 lipca 2011)

Katecheza

Boecjusz (ok. 480-525?) - O pocieszeniu, jakie daje filozofia

Boecjusz urodził się we wpływowej senatorskiej rodzinie w Rzymie. W dowód jego zasług cesarz obdarzył go godnością patrycjusza, później konsula i ministra dworu. W wyniku dworskich intryg trafił do więzienia, gdzie powstało jego najsłynniejsze dzieło – O pocieszeniu, jakie daje filozofia.
Myśliciel dotychczas zajmujący się tłumaczeniem na łacinę Arystotelesa i Platona, który jako dworski urzędnik był personą majętną i darzoną szacunkiem, w jednym momencie traci wszystko. Niesprawiedliwie uwięziony zostaje ograbiony z bogactwa, pozycji społecznej i uznania otoczenia. W tak trudnym dla człowieka momencie jedynym prawdziwym lekarstwem wydaje się być filozofia. Rozumiana w swoim pierwotnym sensie jako „umiłowanie mądrości” przynosi prawdziwą pociechę i nadzieję.
Filozofia przedstawiona jest jako piękna kobieta, która przychodzi do Boecjusza i wdaje się z nim w rozmowę o rzeczach najważniejszych. Przekonuje ona, że bogaty i sławny dotychczas filozof nie był człowiekiem szczęśliwym, jak mu się wydawało. Szczęścia nie można doszukiwać się w dobrach materialnych czy stanowiskach i godnościach. Strach przed ich utratą nie pozwala być szczęśliwym. Filozofia prowadzi Boecjusza do stwierdzenia o istnieniu boskiej Opatrzności. To ona sprawia, że raz dzieje się nam dobrze, raz gorzej. W ten sposób ukazuje się boża pedagogia – jesteśmy chwaleni za dobre czyny lub daje się nam szansę na poprawę przez zły los. Bóg – najwyższe dobro i pełnia szczęścia – nagrodzi lub ukarze każdego z nas po śmierci. Perspektywa życia wiecznego daje odpowiedź na pytanie o szczęście.
O pocieszeniu, jakie daje filozofia zawiera także rozważania dotyczące problemu zła czy kwestii wolności, z którą wiąże się dyskusja o boskiej wszechwiedzy niewykluczającej wolności jednostek. Jest źródłem licznych odniesień w filozofii, literaturze i sztuce. Nie należy do lektur najprostszych, ale wywiedzione z niej treści przysporzą czytelnikom wiele radości i pożytku.

Przemysław Radzyński