Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie


V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Rok A (biały) Nr 22 (28 kwietnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

POWOŁANIE CHRZEŚCIJANINA

Dzisiejsza liturgia słowa dotyczy naszego powołania chrześcijańskiego - mówi nam kim jesteśmy, dokąd podążamy i jaką drogą iść powinniśmy. O naszym powołaniu przypomina nam św. Piotr, mówiąc, że jesteśmy niby żywe kamienie w duchowej świątyni, która ustawicznie się rozbudowuje. Tą świątynią jest Kościół. Poprzez wiarę i chrzest nie tylko staliśmy się wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym i ludem [Bogu">Dzień Pański Dzisiejsza liturgia słowa dotyczy naszego powołania chrześcijańskiego - mówi nam kim jesteśmy, dokąd podążamy i jaką drogą iść powinniśmy. O naszym powołaniu przypomina nam św. Piotr, mówiąc, że jesteśmy niby żywe kamienie w duchowej świątyni, która ustawicznie się rozbudowuje. Tą świątynią jest Kościół. Poprzez wiarę i chrzest nie tylko staliśmy się wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym i ludem [Bogu" /> na własność przeznaczonym, lecz także jest nam dane uczestnictwo w misji prorockiej Chrystusa, zobowiązujące nas do ogłaszania dzieł potęgi Boga, czyli do świadczenia o naszej wierze zarówno życiem, jak i słowem. Obowiązek ten spoczywa na każdym wierzącym, a staje się naglącym tam, gdzie jedynie wierni świeccy mogą zanieść światło Ewangelii. Ewangelia dzisiejsza przytacza mowę pożegnalną Chrystusa, który pociesza zaniepokojonych Apostołów i zapewnia: Idę przygotować wam miejsce (...) w domu Ojca mego. Celem duchowej wędrówki wierzących w Chrystusa jest dom Ojca w niebie, a drogą, która tam prowadzi, jest Chrystus. Niech każdy nowy dzień pogłębia naszą więź z Chrystusem i Kościołem i zbliża nas do nieba.

ks. Henryk Skoczylas - michalita

'Niech się nie trwoży serce wasze..." (J 14, 1)