Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 16 (3 kwietnia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

DUCHOWE ŚWIATŁO

„Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg…” – takie słowa kieruje Pan do Samuela mającego namaścić nowego króla nad Izraelem. I Samuel, tylko dlatego że słucha głosu Boga, potrafi dokonać właściwego wyboru.
Nasze ludzkie kryteria często zawodzą, gdyż nie zawsze pokrywają się z tymi, które pochodzą od Boga i zdani tylko na siebie błądzimy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, stojąc wobec ewidentnego cudu uzdrowienia niewidomego od urodzenia, nie chcieli przyjąć do wiadomości, że Bóg przemówił do nich w Jezusie Chrystusie, dając także im szansę zbawienia. Uparcie trwali przy swoich własnych kryteriach oceny rzeczywistości i wyobrażeniu Boga, który podlegał ich ludzkim ograniczeniom. I w rezultacie to oni okazali się ślepymi, którzy potrzebują uzdrowienia, zamkniętymi na poznanie prawdy – nie widzieli, tak jak widzi Bóg…
Żeby widzieć, potrzebujemy światła, którego sami w sobie nie mamy. To Jezus jest światłością świata i to w Nim i przez Niego otrzymujemy Boże spojrzenie na nas samych, naszych bliźnich, na otaczającą nas rzeczywistość. W Jezusie zyskujemy nowe kryterium, które oczyszcza nasze ludzkie spojrzenie, zdejmuje łuski z oczu. Gdy wpatrujemy się w Jego oblicze, w przykład Jego życia, słuchamy Jego nauki, przyjmujemy Go w Eucharystii i naśladujemy Go w naszym postępowaniu, widzimy tak jak widzi Bóg i potrafimy wybierać to, co dla nas lepsze i co prowadzi nas do życia wiecznego.

ks. Witold Wiśniowski – paulista