Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok A (biały) Nr 33 (23 czerwca 2011)

Wprowadzenie do liturgii

SAKRAMENT DROGI

Uroczystość Bożego Ciała pozwala nam głębiej zrozumieć prawdę, że Eucharystia jest sakramentem pielgrzymowania człowieka. Pielgrzymowania, którego zapowiedzią było przejście narodu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Wędrując dziś ulicami naszych miast i osiedli, zachowujemy w pamięci te drogi, którymi Bóg prowadził swój lud przez pustynię i karmił manną z nieba. Idąc w procesji Bożego Ciała, chcemy publicznie dać świadectwo, że Ciało i Krew Chrystusa, Eucharystia, jest sakramentem drogi, którą prowadzi nas Bóg. I chcemy głosić, że Jezus w Eucharystii prowadzi nas wszystkich drogą, którą jest On sam (por. J 14,6), a która ostatecznie wiedzie do Domu Ojca.
Wydaje się czymś naturalnym, że w ciągu wieków chrześcijanie odczuwali potrzebę zewnętrznego wyrazu swej radości i wdzięczności wobec Boga za ten wielki dar. Sławienie tajemnicy Boga nie może się zamknąć w murach świątyni, chociaż by była ona największa i najpiękniejsza. Należy zanieść ją światu, bowiem Ten, który ukrył się w kruchej postaci chleba, po to przyszedł na ziemię, aby stać się życiem świata (por. J 14,6).
A więc idźmy przez ulice i place naszych miast i osiedli, po których na co dzień pielgrzymujemy. Wszędzie tam, gdzie w pośpiechu żyjemy i pracujemy, niosąc Go w naszych sercach. Idźmy tam dziś w procesji i pokażmy naszym siostrom i braciom, że dzięki Ciału Chrystusa, wszyscy mają lub mogą mieć życie w sobie.

ks. Zbigniew Godlewski

„Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego (…), nie będziecie mieli życia w sobie”.
(J 6,53)