Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok A (czerwony) Nr 31 (12 czerwca 2011)

Rozważanie

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, odwieczna miłości Ojca i Syna, uwielbiam Cię, dziękuję Ci, kocham Cię, proszę o przebaczenie tego wszystkiego, czym jesteś zasmucony przeze mnie czy przez bliźniego. Zstąp z obfitością łaski w święceniach biskupów, kapłanów, w profesji zakonników i zakonnic, w bierzmowaniu wszystkich wiernych; bądź światłem, uświęcaj i rozpalaj.
Tobie, Duchu Prawdy, poświęcam, umysł, wyobraźnię i pamięć; oświecaj mnie. Obym poznał Jezusa Mistrza i zrozumiał Jego Ewangelię oraz naukę Kościoła świętego. Pomnóż we mnie dar umiejętności, rozumu, mądrości i rady.
Tobie, Duchu Uświęcicielu, poświęcam moją wolę; prowadź mnie wg Twojej woli, podtrzymuj w wierności przepisom, w wypełnianiu moich obowiązków. Udziel mi daru męstwa i świętej bojaźni Bożej.
Tobie, Duchu Ożywicielu, poświęcam moje serce; strzeż i pomnażaj we mnie życie Boże. Udziel mi daru pobożności. Amen.