Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 21 (21 kwietnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

Dzień Pański
Od trzech tygodni Kościół cieszy się zmartwychwstałym Chrystusem. Treść modlitw, hymnów i pieśni przypomina radość Oblubienicy, która cieszy się powrotem Oblubieńca. Uczniowie zachwyceni są pojawianiem się Pana. To On jest w centrum uwagi, to Jego życie jest najważniejsze jako owoc wskrzeszenia z martwych. Uczniowie radują się tym faktem, a Jezus pozwala im na tę radość. Liturgia dzisiejszej niedzieli, zwanej w tradycji Kościoła Niedzielą Dobrego Pasterza, dokonuje wyraźnej zmiany w rozumieniu łaski Zmartwychwstania. Wsłuchując się w treść czytań odkrywamy, że dzieło Jezusa nie tyle służy Jemu i Jego chwale, co dobru i zbawieniu ludzi, a cud nowego życia polega nie na mocy wskrzeszenia Syna, a zmianie życia, jakiej mogą doświadczyć sami zbawieni. Paschalna radość Kościoła nie ogranicza się do faktu zmartwychwstania Chrystusa. Jej sensem jest nowe życie wszystkich Jego uczniów. Bóg nie musiał umierać. Dokonał tego, gdyż zależy Mu na człowieku, na jego szczęściu. To dlatego, jak poucza św. Piotr Apostoł, jedną z funkcji Chrystusa Dobrego Pasterza jest i ta, że stał się Stróżem naszych dusz. Nowe życie nie ogranicza się do aspektów zewnętrznych, lecz dosięga istoty człowieka i jego relacji z Bogiem.

ks. Grzegorz Suchodolski

Dobry Pasterz woła swoje owce po imieniu... (por. J 10, 3)