Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 27 (15 maja 2011)

Wprowadzenie do liturgii

AUTORYTET NA DZIŚ

Dziś często narzekamy na brak autorytetów. Ów problem często bierze się stąd, że w naszych czasach, jak nigdy dotąd, daje się wprowadzić w tzw. obieg i rozpowszechnić wszelkie kłamstwo, dokonać zgrabnej manipulacji, odebrać dobre imię dowolnej osobie albo instytucji, zwłaszcza takiej, która ma znaczny wpływ na otoczenie, np. rodzinie, szkole, Kościołowi. Odebranie ludziom ich autentycznych przewodników i podsunięcie fałszywych prowadzi do bezwolnego i bezmyślnego naśladownictwa narzuconych idoli i rzekomych wzorców.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje się jako pasterz i przewodnik. Jest pasterzem niezmordowanie szukającym zagubionych owiec, pasterzem gotowym oddać życie w ich obronie, pasterzem wskazującym bezpieczną i zbawienną drogę. Dlatego tym surowiej odnosi się do fałszywych pasterzy, do fałszywych idoli, którym nie zależy na owcach, którzy sprowadzają je na zgubne drogi. Nazywa ich „złodziejami i rozbójnikami”.
Naszym przewodnikiem i pasterzem, naszym autorytetem jest Jezus. Wszyscy inni są nimi tylko wtedy, jeśli są na służbie u Jezusa. Jeśli „pójdziemy Jego śladami”, my także możemy stać się przewodnikami, pasterzami i autorytetami. „Co więc mamy czynić?”. Porzucić wszelkich idoli i rzekome autorytety, a przyjąć przykład i nauczanie Jezusa. Niechaj On idzie przed nami, niech mówi do nas, niech nami kieruje. Niech tego nie czyni nikt inny, chyba tylko ten, kto w swym życiu idzie śladami i za głosem Jezusa.

ks. Antoni Paciorek

„Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”.
(Dz 2,40)