Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 22 (24 kwietnia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA KAŻDEGO Z NAS

Tajemnica Zmartwychwstania przekracza możliwości pojmowania ludzkiego umysłu, a zarazem daje klucz do zrozumienia tajemnicy człowieka. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jezus jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6). Jeśli z Nim umieramy, to również z Nim zmartwychwstaniemy (por. 2Tm 2,11). Doświadczyli tego apostołowie i uczniowie. Doświadczyły tego kobiety zgromadzone wokół krzyża. Wraz z Jego śmiercią umarła ich nadzieja. „A myśmy się spodziewali” (Łk 24,21), mówili z rezygnacją do spotkanego w drodze człowieka uczniowie Jezusa podążający do Emaus. Została jedynie miłość do Tego, który przeszedł przez życie „dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich” (Dz 10,38). I właśnie ta miłość każe najpierw Marii Magdalenie szukać Jezusa. Spodziewała się znaleźć Jego zabite ciało. Odnalazła Go żyjącego, a raczej to On pozwolił się jej odnaleźć. Ale najpierw był odsunięty kamień, pusty grób, leżące płótna, chusta, która okrywała skrwawioną głowę Jezusa, i zdumienie: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono” (J 20,2).
Tajemnica Zmartwychwstania stopniowo przemienia mroki ludzkich serc. Wiara, która pozwala przyjąć tę radosną nowinę o Zmartwychwstaniu, daje również rozumowi światło tak, aby mógł dobrze pokierować ludzkim życiem. „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze” (Kol 3,1).

o. Marek Cul – dominikanin

„Dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma”.
(por. J 20,9)