Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Rok A (biały) Nr 21 (23 kwietnia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

ON STOI PRZEDE MNĄ

Pewien człowiek zapytał kiedyś na ulicy brytyjskiego pisarza i konwertytę Chestertona: „Sir, stał się pan dopiero co katolikiem, chciałbym zadać panu pytanie. Gdyby zmartwychwstały Chrystus nagle się pojawił i stanął przed panem, co by pan zrobił?” Chesterton spojrzał na niego z serdecznością i odparł: „Ależ On cały czas stoi przede mną!”
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i stoi naprzeciw każdego z nas. I choć nie widzą Go nasze oczy, nasze dłonie nie mogą dotknąć Jego płaszcza, a nasze uszy nie słyszą Jego głosu, to jednak wiara mówi, że Zmartwychwstały jest z nami. Sam przecież nam obiecał: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Co więcej, zmartwychwstały Pan zaprasza nas byśmy stanowili z Nim jedno w każdym aspekcie naszego życia: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15,5).
Kiedy kobiety przybiegły do miejsca pochówku Jezusa, grób był pusty. Od tej chwili to miejsce stało się punktem przełomowym dla chrześcijaństwa. Jest znakiem pełnego zwycięstwa Chrystusa nad mocą zła.
Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem prawdziwości słów i czynów Jezusa. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” – powie św. Paweł (1Kor 15,17a). Gdyby nie zmartwychwstał, zapamiętano by Go zapewne jedynie jako kogoś wyjątkowego, sprawiedliwego mędrca i cudotwórcę, ale na pewno nikt nie uwierzyłby w Niego jako w Syna Bożego.

o. Jarosław Krawiec – dominikanin 

„Witaj Jezu zmartwychwstały!
Alleluja!”