Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok A (czerwony) Nr 20 (22 kwietnia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

KOGO SZUKACIE?

To pytanie zadał Jezus tym, którzy przyszli do Ogrodu Oliwnego, aby Go pojmać. Odpowiedź była jednoznaczna: „Jezusa z Nazaretu”. Szukali i znaleźli. Potem szybko i sprawnie został zrealizowany oczywisty cel tych poszukiwań: pojmać, osądzić, skatować, zabić.
W Wielki Piątek nie tylko przypominamy sobie te wydarzenia. Przeżywamy je na nowo za pośrednictwem liturgii, która pozwala nam stanąć w centrum tamtych wydarzeń. Pytanie Jezusa: „Kogo szukacie?”, jest więc dziś skierowane także do nas.
„Szukamy Jezusa z Nazaretu” – odpowiadamy. Ale co kryje się za tym pytaniem? Jaki scenariusz dalszych wydarzeń przygotowaliśmy? Po co chcemy znaleźć Jezusa w Wielki Piątek?
Nie chcemy wtrącać Go do więzienia, ale znaleźć w Nim szansę na uwolnienie od naszych zniewoleń. Nie chcemy katować Jezusa, ale w Jego ranach odnaleźć zdrowie i moc do znoszenia cierpienia. Nie chcemy krzyżować Jezusa, ale przybić do Jego krzyża nasze grzechy. Nie chcemy zabijać Jezusa, ale z Jego śmierci czerpać życie. Chcemy więc Go znaleźć, aby Jego ofiara wydała w nas owoc zbawienia. Również On tego chce.
„Ja jestem” – odpowiada. „Jestem pojmany, byś ty był wolny. Jestem bity, byś był szanowany. Jestem cierpiący, byś ty zdrowiał i odnalazł sens swego cierpienia. Jestem krzyżowany, byś został ułaskawiony. Jestem umierający, abyś cieszył się pełnią życia. Jestem taki i taki pozostanę – dla ciebie”.

ks. Bogusław Zeman – paulista

„ - Kogo szukacie? - Jezusa z Nazaretu.
- Ja jestem”.
(por. J 18,7-8)