Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 20 (14 kwietnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

JEZUS ŁAMIE DLA NAS CHLEB

Dzień Pański
To, czego doświadczyli uczniowie idący do Emaus, dokonuje się wobec nas i dla nas w każdą niedzielę, która jest pamiątką zmartwychwstania Pana. Jezus kieruje do nas swoje słowo i łamie - w obrzędzie eucharystycznym - dla nas chleb. Tutaj, dzisiaj, w tej świątyni stajemy jak w Wieczerniku, stajemy obok uczniów idących do Emaus, a Jezus przez ręce kapłana bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie go i daje nam do spożycia. Ten chleb to Jego Ciało za nas wydane. W znaku łamanego chleba, w znaku pokarmu eucharystycznego uczniowie rozpoznali Jezusa i radością tego spotkania podzielili się z innymi - stali się apostołami Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu. Podobnie jak uczniowie idący do Emaus, my również jesteśmy ludem w drodze, zmierzającym do domu Ojca. Na tej drodze nie jesteśmy sami, gdyż idzie obok nas Jezus, który przez posługę Kościoła umacnia nas swoim słowem i swoim Ciałem. Potrzeba tylko, abyśmy mieli uszy otwarte na Jego głos, czyste serce, aby Go przyjąć, i wiarę, aby Go rozpoznać - wtedy doświadczymy tej samej radości, jakiej doznali uczniowie idący do Emaus. Poczujemy jak serce pała w nas i zapragniemy dzielić się z innymi radością ze spotkania z Panem.

ks. Alfred Dyr - pallotyn

Uczniowie poznali Jezusa przy łamaniu chleba. (por. Łk 24, 35)