Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 13 (13 marca 2011)

Katecheza

Chrześcijanie mają przyszłość, czyli o Spe salvi

Mogłoby się wydawać, że jest wprost przeciwnie. Informacje o stałych i licznych pogromach chrześcijan w krajach muzułmańskich, zobojętnienie, a nawet pewna wrogość wobec wiary wśród wielu mieszkańców Europy, nagłaśniane przez media skandale seksualne, których uczestnikami byli niektórzy księża, te i jeszcze inne wydarzenia, skłaniałyby raczej do snucia pesymistycznych wizji co do przyszłości chrześcijan. Tymczasem papież Benedykt XVI, będąc świadom tych wszystkich negatywnych wydarzeń, w swej drugiej encyklice Spe salvi, poświęconej nadziei chrześcijańskiej – niejako wbrew temu, co głosi świat, który chciałby już pogrzebać wiarę chrześcijańską, a wraz z nią jej wyznawców – mówi, iż to właśnie „chrześcijanie mają przyszłość”, bo mają nadzieję, ta zaś nie jest pusta, gdyż „pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem”.
Czym jest tak naprawdę nadzieja chrześcijańska i skąd bierze się ten niezwykły optymizm papieża? Mówiąc o nadziei chrześcijańskiej, papież zauważa, że dzisiaj jest już ona dla wielu chrześcijan „czymś, z czego niemal nie zdajemy sobie sprawy”. To trochę tak jak ze zdrowiem. Dopóki je mamy wydaje się nam to oczywiste i nie potrafimy tego faktu należycie docenić. Dopiero choroba, to jest brak zdrowia, uświadamia nam jak cenną sprawą jest cieszenie się dobrą kondycją. W dzisiejszych czasach wielu chrześcijan cierpi na depresję, która być może jest owocem braku nadziei i to nie jakiejkolwiek bądź, ale takiej fundamentalnej, dzięki której możemy stawić czoło czasami nawet trudnej teraźniejszości. Taką nadzieję daje wiara chrześcijańska, o takiej pisze w swej encyklice papież.
Rozważając, czym jest nadzieja chrześcijańska, papież na początku swej encykliki przypomina nam, w jaki sposób nadzieję ukazuje Nowy Testament. Nadzieja, według świadectwa Biblii, nierozerwalnie związana jest z wiarą. Kto ma prawdziwą wiarę, ten ma nadzieję. Papież pisze: „«Nadzieja», rzeczywiście stanowi centralne słowo wiary biblijnej – do tego stopnia, że w niektórych tekstach słowo «wiara» i «nadzieja» wydają się być używane zamiennie”. Kto zaś „ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu podarowane nowe życie”.

o. Marek Cul – dominikanin