Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 12 (6 marca 2011)

Wprowadzenie do liturgii

SŁOWO JAK SKAŁA

Uwielbiamy gromadzić, zapisywać sobie gdzieś w swoich notatkach „złote myśli”, maksymy kogoś znanego czy mądrego. I dobrze – bo często te myśli czy słowa zawierają w sobie pewną mądrość, są drogowskazem czy pocieszeniem. Po jakimś czasie jednak się dezaktualizują, starzeją, tracą wartość i … znajdujemy nowe i znów uważamy, że one są lepsze, mądrzejsze.
Są jednak prawdy i słowa, których nie dotyka ząb czasu i nie ulegają przedawnieniu. To słowa Boga, które poznajemy, rozważamy i według nich żyjemy. Bóg przez Mojżesza prosi dzisiaj każdego z nas: „Weźcie sobie te słowa do serca i do duszy”. Jaka piękna prośba – sam Bóg pragnie, byśmy Jego słowa rozważali w sercu i duszy. Bóg prosi! A po chwili słowami swojego Syna w Ewangelii potwierdza moc i siłę, którą te słowa zawierają. Trzeba tylko Boże słowa, Boże przykazania wypełniać, by życie było oparte na mocnym fundamencie – na Bogu. Dom naszego życia budowany na Bożej skale przykazań i prawd nie ma prawa runąć – nic go nie zniszczy, nie zburzy. Bo fundamentem takiego życia jest sam Bóg.
Ale i Jezus i Mojżesz mówią nam o możliwości wyboru – możemy wybrać błogosławieństwo lub przekleństwo, mocną skałę lub ruchomy piasek. I budować z Bogiem albo przeciw Niemu, na opoce bądź na niepewności. Na tym polega też „wielkość” Pana Boga, że On nas do niczego nie zmusza, niczego nam nie narzuca.
Dlatego weźmy sobie Boże słowa do serca i do duszy i zacznijmy budować swoje życie na Bożej skale, z Bożym błogosławieństwem.

ks. Krzysztof Stosur

„Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość”.
(Mt 7,23)