Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 19 (7 kwietnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dzień Pański
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny - śpiewamy, powtarzając słowa psalmu dziś, kiedy Kościół stawia przed nami tajemnicę Bożego miłosierdzia. Współczesny człowiek, mając świadomość własnej nędzy i małości, tak bardzo potrzebuje tego daru. Mówił Zbawiciel do św. Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Bożego. To właśnie ufność otwiera serce człowieka na przyjęcie daru Bożego miłosierdzia i jego działanie w nas. To ona pozwala nam zawierzyć Bogu w każdej sytuacji życia, w radości i cierpieniu, by nieustannie powtarzać: Jezu, ufam Tobie! Skoro jednak chcemy czerpać łaski ze źródła miłosierdzia, sami musimy być miłosierni. Jezus uczył w kazaniu na Górze, iż błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dlatego tajemnica Bożego miłosierdzia otwiera nasze oczy na drugiego człowieka, potrzebującego naszej miłości. Święta siostra Faustyna przekazała nam życzenie Chrystusa wzywające do postawy miłosierdzia wobec bliźnich, wyrażanej przez modlitwę, czyn lub słowo. Każdy z nas, na miarę swych możliwości, winien spełniać miłosierne czyny, tak by żaden dzień nie upłynął bez choćby jednego aktu miłosierdzia.

ks. Andrzej Witko

W każdym strapieniu i o każdej porze, czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha. (m. E. Brańka)