Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 9 (13 lutego 2011)

Wprowadzenie do liturgii

O WIĘKSZĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ!

Normy postępowania ukazane przez Chrystusa w Kazaniu na Górze, Wielkiej Karcie Królestwa, domagają się od Jego uczniów praktyki większej sprawiedliwości, niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Zakazane jest nie tylko zabójstwo, ale także gniew, nie tylko cudzołóstwo, lecz i grzeszne pożądania, nie tylko krzywoprzysięstwo, lecz również samo przysięganie, nie tylko prawo odwetu, ale wszelka zemsta, nie tylko nienawiść bliźniego, lecz i nienawiść wroga. Czy owe ideały doprowadzające dawne prawo do pełni i wskazujące na konieczność naśladowania doskonałości Ojca niebieskiego nie są zbyt wymagające?
Nowa, wyższa sprawiedliwość jest nade wszystko darem Bożym wysłużonym nam przez Jezusa – cierpiącego Sługę Jahwe, który wziął na siebie nasze nieprawości i nas usprawiedliwił (Iz 53,11). Potrzeba więc przyjąć łaskę Bożą przekraczającą naturę i miarę ludzkiej sprawiedliwości. Tak umocnieni Duchem Świętym winniśmy przezwyciężać wokół nas zło dobrem, nienawiść miłością. Zaprowadzać sprawiedliwość tam, gdzie jej brak w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym, gdzie szerzy się korupcja, mnożą się afery i gdzie niesprawiedliwość krzyczy....
Bez sprawiedliwości, będącej podstawą wszelkiego ładu, może – co prawda – funkcjonować państwo, ale nie będzie w nim tego przyjaznego klimatu, w którym człowiek jest traktowany jako człowiek i poszanowany w swych najbardziej podstawowych prawach.

ks. Stanisław Zarzycki – pallotyn 

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”.
(Mt 5,37)