Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 8 (6 lutego 2011)

Katecheza

Zwiastuni Dobrej Nowiny

Instytut Archanioła Gabriela należy do licznej Rodziny Świętego Pawła, założonej przez bł. ks. Jakuba Alberione. Skupia on mężczyzn, którzy powołanie do życia konsekrowanego realizują w swoim środowisku pracy i zamieszkania. Od imienia patrona, nazywani są gabrielinami. Patrząc na nich, dochodzi się do dość paradoksalnego wniosku, że świeckość i konsekracja mogą iść ze sobą w parze, że można je połączyć i uczynić całe swoje życie apostolstwem (apostolstwem "obecności").
Gabrielini składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i starają się żyć w bliskości Boga. Eucharystia, medytacja Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, liturgia godzin i inne środki służą ciągłemu pogłębianiu relacji z Boskim Mistrzem. Osoby idące tą drogą powołania stale szukają woli Pana w swoim życiu, starają się odczytywać znaki, które docierają do nich przez ludzi i poszczególne wydarzenia. Pogłębiają swoją wiedzę w zakresie teologii i filozofii, zapoznają się z dokumentami Kościoła i dokumentami Rodziny Świętego Pawła. Ich zadanie najkrócej można określić jako: uświęcanie własnego środowiska pracy i zamieszkania.
Gabrielini nie noszą specjalnych strojów ani żadnych znaków rozpoznawczych. Ich konsekracja jest znana tylko niewielkiej liczbie osób. Ewangelizują przez dobry przykład własnego życia i czynne apostolstwo w duchu św. Pawła. Z ich patronem, Archaniołem Gabrielem, spotykamy się w Piśmie Świętym 3 razy. Zostaje on posłany do proroka Daniela, do Zachariasza męża Elżbiety i do Maryi. Ukazując się Zachariaszowi, Archanioł używa takich słów: „Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci dobrą nowinę” (Łk 1,19).
Rola gabrielina jest bardzo podobna. Pielęgnując zażyłą relację z Bogiem, staje wobec różnych osób, którym może powiedzieć: „Ja, stojący przed Bogiem (obecnym w Słowie Bożym i w Eucharystii) gabrielin, zostałem (przez posługę Kościoła) posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci dobrą nowinę”.
Tę piękną misję aktualnie realizuje w świecie około 70 mężczyzn mieszkających w 9 krajach. Więcej informacji na ich temat można uzyskać pod adresem: Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła, ul. św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa lub e-mail: kuria@paulus.pl oraz na stronie: www.paulus.pl.

br. Adam Szczygieł - paulista