Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 8 (6 lutego 2011)

Liturgia słowa

Uczestnicząc w Eucharystii, przychodzimy do źródła światła, aby skąpać się w nim, samemu zapłonąć i zaczerpnąć tego światła dla tych, do których nas Bóg posyła. Mocą swego słowa i Pokarmu Eucharystycznego Bóg chce pielęgnować w nas i pomnażać miłość, która łączy nas z Nim i z naszymi bliźnimi. Otwórzmy umysły, wole i serca i poddajmy się zbawczemu działaniu łaski Bożej.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58,7-10)

Pan Bóg przez proroka Izajasza kształtuje w narodzie wybranym właściwe rozumienie pobożności, która nie określa jedynie relacji człowieka do Boga. Pobożność musi mieć swoje konsekwencje także w postępowaniu człowieka wierzącego wobec innych ludzi. Cześć oddawana Bogu i życzliwość wobec bliźnich świadczą o dojrzałości człowieka wierzącego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem!»
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

PSALM (Ps 112,4-5.6-7.8a i 9)

Człowiek sprawiedliwy w rozumieniu autorów Starego Testamentu to ktoś prawy, cnotliwy, święty. Jego postępowanie spotyka się uznaniem wśród ludzi i u samego Boga. Sprawiedliwość świadczy o wielkiej zażyłości człowieka ze źródłem mocy, którym jest Bóg, i do niego prowadzi.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
lub: Alleluja.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie. Ref.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu. Ref.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1Kor 2,1-5)

Święty Paweł staje wśród mieszkańców Koryntu jako świadek Chrystusa ukrzyżowanego, który dla jednych jest skandalem, dla innych wyrazem głupoty. Chrześcijanin otwiera się jednak na prawdę ukrytą w znaku Ukrzyżowanego i odnajduje w nim moc i mądrość Bożą.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 8,12b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5,13-16)

Uczeń Jezusa nie ucieka od świata, nie lekceważy ziemskiej rzeczywistości. Przeciwnie, Jezus wyznacza swoim uczniom zadania, które mają wypełnić na świecie i wobec niego. Mają być solą i światłem, a więc oddziaływać, wpływać na doczesność, kształtować ją zgodnie z Ewangelią. Już samo życie chrześcijanina może stać się wiarygodnym świadectwem o Bogu, który jest Ojcem ludzi.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».