Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 6 (23 stycznia 2011)

Rozważanie

Siła modlitwy

Gdy dookoła huczy zawieja
I szał życiowej złowrogiej bitwy.
Niech ciebie strzeże od zniechęcenia –
Siła modlitwy.

Choć wszystko zda się niebawem runie
Choć kędy spojrzysz, czyha mogiła
Nie da ci upaść w uczuć rozterce –
Modlitwy siła.

Ani cię zwalczą z losem zapasy,
Ani cię zgnębią wrogów gonitwy,
Jeśli w twym sercu przebywa zawsze –
Siła modlitwy.

Ona zwycięży wszystkie niedole
I będzie tęczą na niebie lśniła,
Ta, która duchom skrzydła przypina –
Modlitwy siła.