Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok A (biały) Nr 1 (1 stycznia 2011)

Katecheza

Symbole w Mszy Świętej (1)

Znak krzyża
Podczas procesji wejścia kapłan i ministranci pokazują, że jako Kościół kroczymy za Jezusem. Na początku idzie krzyż: Jezus toruje nam drogę przez życie. Zbiera On nasze stracone szanse i marzenia. Na końcu procesji idzie kapłan. Przedstawia on Jezusa Chrystusa, który na końcu czasów zbierze cały świat i poprowadzi go do niebiańskiego ołtarza. Msza Święta rozpoczyna się znakiem krzyża. Dotykasz czoła: Bóg Ojciec wymyślił i stworzył świat. Kierujesz rękę na dół: Jezus zstąpił z nieba na ziemię. Dotykasz ręką lewego i prawego ramienia: Duch Święty posyła nas we wszystkie strony świata.

Powitanie
Po znaku krzyża na początku Mszy Świętej następuje coś, co przypomina pewne znane wydarzenie z historii zbawienia. Kapłan odwołuje się do początków historii Jezusa, do zwiastowania. Anioł powiedział do Maryi: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą (Łk 1, 28b). Teraz, w powitaniu, i Ty zostajesz przeniesiony do tego najważniejszego momentu w historii świata: Jezus przyjmuje ludzkie ciało, przychodzi na świat! To zbliżenie się Stworzyciela do stworzenia jest tak niesamowite, że można porównać je do pocałunku: Bóg budzi stworzenie pocałunkiem. Jezus jest Owocem tego pocałunku. Przez Niego mają zostać zbudzeni wszyscy ludzie.

Kyrie
„Kyrie” to greckie tłumaczenie Bożego imienia „Adonai”. Wierny Żyd używał tego słowa, aby nie wymawiać Świętego Imienia Boga: JHWH – Jestem, który jestem (Wj 3,14). Gdy mówisz „Kyrie”, stajesz więc obok Mojżesza przy płonącym krzewie. I łączysz się także z pierwszymi chrześcijanami. Oni słyszeli, jak wykształceni Rzymianie greckimi słowami „Kyrie eleison” (Panie, okaż litość, zmiłuj się) wiwatowali na cześć cezara, uważanego za boga-człowieka. Wiedzieli jednak, kto jest prawdziwym Panem i Bogiem, dlatego używali tego wezwania na swoich zgromadzeniach eucharystycznych, gdy wraz z procesją wejścia pojawiał się krzyż i kapłan.

Paulus Terwitte OFMCap, Markus Leitschuh, Klaus Vellguth, Msza Święta. Odkryj ten skarb, Częstochowa 2009