Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 62 (26 grudnia 2010)

Rozważanie

John Henry Newman, „Zapiski do kazań”

Jaka jest przyczyna śmierci Tomasza Becketa? Jeśli dobrze się przypatrzeć, umarł on z powodu tego, co stanowi przyczynę antagonizmu między światem a Kościołem. Kościół jest obecny we wszystkich krajach, aby zwracać się ku wszystkim narodom, ku wielkim i małym, każdej rangi i z każdego stanu. Aby kierować i w pewnym sensie interweniować w sumieniach, a w przypadku nędzy moralnej tych książąt, którym świat schlebia od ich dzieciństwa, również aby promulgować prawo i nauczać w ten sposób wiary.
Na tym polega konflikt: świat nie lubi otrzymywać lekcji. Królowie Izraela nie lubili proroków. Kościół może przeciwstawiać się światu i powstać przeciwko niemu jako świadek.
Na tym polegał konflikt między światem a Tomaszem Becketem.