Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 62 (26 grudnia 2010)

Katecheza

Św. Tomasz Becket (1118-1170) – prymas i patron Anglii

Św. Tomasz Becket pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. Urodził się w 1118 roku w Londynie. Uczęszczał na naukę do kanoników regularnych w Merton, po czym podjął studia w Paryżu. Po powrocie do kraju przez jakiś czas pomagał ojcu w handlu, a następnie przyjął święcenia kapłańskie. Później udał się na studia prawnicze do Bolonii i Auxerre. Po ich ukończeniu został archidiakonem Canterbury, zaś rok później, w 1155 roku, król Henryk II mianował go także swoim kanclerzem. Po śmierci prymasa Anglii w 1161 roku Tomasz został wybrany jego następcą. Moment ten był przełomowy w jego życiu. Dawniejsze oddanie królowi zamienił na głęboką troskę o Kościół. Wkrótce zrezygnował z urzędu na dworze królewskim i podjął ascezę. Następnie bronił Kościoła przed atakami króla, a zwłaszcza przed próbą przejęcia nad nim władzy. Św. Tomasz Becket odrzucił Konstytucje Klarendońskie, które ograniczały władzę papieża i prawa Kościoła na terenie Anglii na rzecz króla. Ponadto, nałożył ekskomunikę na tych, którzy ten dokument podpisali. Gdy dowiedział się, iż król chce urządzić pokazowy proces, aby ukazać jak traktuje tych, którzy nie uznają jego władzy w Kościele, uciekł w przebraniu do Francji. Spędził tam sześć lat, po upływie których, w roku 1170, dzięki staraniom króla Francji i interwencji papieża mógł powrócić do Anglii. Wkrótce jednak znów naraził się królowi. W przypływie złości Henryk spytał swych stronników, czy nikt nie pomoże mu pozbyć się tego „dokuczliwego księdza”. Słowa te czterech rycerzy potraktowało jako zachętę do zbrodni i 29 grudnia 1170 roku brutalnie zamordowali oni prymasa podczas odprawiania przezeń nieszporów w katedrze. W swoich ostatnich słowach przed śmiercią Tomasz Becket powiedział: „Przyjmuję śmierć w imieniu Jezusa i Jego Kościoła”.
Śmierć prymasa wywołała olbrzymie oburzenie w całym ówczesnym świecie, a także zmusiła króla do publicznej pokuty u jego grobu. Sam Tomasz Becket został ogłoszony świętym przez papieża Aleksandra III już 3 lata po swej męczeńskiej śmierci. Jest on patronem duchowieństwa, a także, obok św. Jerzego, patronem Anglii. Ikonografia przedstawia Świętego w stroju biskupim z miniaturą kościoła, krzyżem, mieczem lub palmą męczeńską. Jego kult szybko rozprzestrzenił się w Europie Zachodniej, a także w Polsce, gdzie św. Tomasz Becket był porównywany ze św. Stanisławem BM. Wspomnienie Świętego obchodzimy w rocznicę jego męczeńskiej śmierci dnia 29 grudnia.

Barbara Misiuro