Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 62 (26 grudnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG W RODZINIE

Każdy człowiek otrzymuje od Boga misję, którą powinien w swoim życiu wypełnić. Dla małżonków jest to budowanie i pogłębianie wzajemnych relacji, dla rodziców – wychowanie dzieci, dla dzieci – szacunek wobec rodziców i opieka nad nimi, gdy już będą niedołężni. Dla kapłanów jest to troska o uświęcenie wiernych, do których są posłani.
Św. Józef otrzymał od Boga zadanie opieki nad Jezusem. Pan wybrał człowieka zwykłego, który jednak posiadał cechę umożliwiającą mu wypełnienie tej misji. Biblia mówi, że św. Józef był człowiekiem pobożnym, a zatem osobą wrażliwą na sprawy duchowe. Umiał się wsłuchać w to, co mówił do niego Bóg. Gdy otrzymał od anioła polecenie, aby uciekać do Egiptu, wykonał je sumiennie. Takiemu człowiekowi Bóg mógł powierzyć jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań w dziejach ludzkości: opiekę nad Święta Rodziną.
Uroczystość Świętej Rodziny przypomina nam to, że Chrystus, oprócz tego, że urodził się w ludzkiej rodzinie, musiał także dojrzeć w niej jako człowiek. Z Nim dojrzewali również Maryja i Józef. Oboje musieli odpowiadać nie tylko na wyzwania, jakie niosła codzienność, ale w tej codzienności uczyć się odkrywać działanie Boga.
Teologia nazywa rodzinę „domowym Kościołem”. Oznacza to, że w każdej rodzinie można odkryć obecność Boga. Ludziom, którzy żyją w rodzinie i chcą dobrze wychować swoje dzieci oraz żyć sprawiedliwie, Bóg zsyła odpowiednie łaski, aby mogli to zadanie w pełni zrealizować.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Anioł Pański ukazał się Józefowi”
(Mt 2,13)